เราอยากหาเงินให้มากขึ้น อยากมีรายได้เสริม เราควรเริ่มจากอะไรดีคะ


อยากรวย อยากเพิ่มรายได้ อยากมีรายได้เสริม ควรเริ่มจากอะไร

หาเงินเพิ่มดีไหม? อยากมีรายได้เสริม รายได้ที่มากกว่าเดิม


หลายคนคงมีคำถามแบบนี้ เราควรเริ่มจากอะไรบ้าง? มาอ่านข้อมูลกันค่ะ


หนึ่งในเหตุผลที่หลายคนอยากเริ่มต้นหารายได้เสริมนั้น น่าจะมาจากปัญหา ‘หนี้สิน’‘ภาระค่าใช้จ่าย’ ซึ่งตรงกับผลสำรวสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า คนไทยมีหนี้สินครัวเรือน ในจำนวนที่สูงนั่นเอง

นอกจากการพยายามลดรายจ่ายแล้ว การหารายได้เพิ่ม ก็น่าจะช่วยลดภาระหนี้ลงได้อีกช่องทางนึงด้วย


นอกจากนี้ คนที่ต้องการหารายได้เสริม เพราะมีเป้าหมายในการใช้เงินมากกว่าที่ได้จากงานประจำ


ก่อนที่เรา จะทำงานหารายได้เสริมนั้น มีหลายๆสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้เจออาชีพที่เหมาะสมกับเรา

ข้อควรพิจารณาก่อนเริ่มหารายได้เสริม ดังนี้


1. มีเวลาเพียงพอสำหรับงานเสริมแค่ไหน จากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว


เมื่อคิดจะหารายได้เสริม จึงควรนำเรื่อง <เวลา> มาคิดเป็น สิ่งเราเราต้องเสียไปด้วย


อาชีพหรืองานเสริม ที่เราจะทำ ควรเป็นงานที่เราสามารถทำได้สะดวก ไม่เบียดเบียนงานประจำ ไม่ทำให้งานเดิมของท่านเสียหาย


2. มีเงินลงทุนสำหรับงานเสริมเท่าไร งานทุกงานย่อมมีค่าใช่จ่ายเสมอ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะหารายได้เสริม ควรเลือกงานที่เราสามารถจ่ายตรงส่วนนี้ได้


เมื่อเราพิจารณา2สิ่งนี้แล้ว ก็มาดูกันเลยว่ารายได้เสริม ที่เราจะทำนั้น ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ


1. เพื่อให้ทันยุคสมัยนี้ ควรเป็นงานออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้

2. ควรเริ่มต้นจากลงทุนน้อยก่อน หรือลงทุนในสิ่งที่เรามี

3. มีอิสระในการทำงาน แต่เราต้องบังคับตัวเองได้

4. มีช่องทางทำการตลาดหลายช่องทาง

5. สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ควรเป็นธุรกิจหมุนเวียน

6. มีระบบบริหารจัดการที่ดี

7. เป็นธุรกิจที่ดี ไม่หลอกลวง มีการบอกต่อ มีการซื้อใช้ซ้ำ

8. มีพี่เลี้ยงที่ดี หรือมีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ


สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วน ที่ท่านควรนำมาพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสร้างรายได้เสริม อาชีพต่างๆ


ค้นหาข้อดีของธุรกิจที่ท่านจะทำให้ได้ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

พัฒนาตัวเอง ไม่หยุดอยู่กับที่

ท่านต้องแตกต่างจากคู่แข่ง


ถ้าไม่ใช่ควรปรับเปลี่ยน ควรเปลี่ยนแปลง ปรับกลยุทธ์


เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้ให้ได้ค่ะ


แนะนำธุรกิจดีๆ ที่คุณต้องบอกต่อ ไม่หลอกลวง

https://bit.ly/2QfiZZb