ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาขอนแก่น 
เลขที่ 355/9-10 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่ศรีกรุง สาขาขอนแก่น