ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาจามจุรี
เลขที่ 388 อาคารจามจุรีสแควร์ ห้อง 231 ชั้น 2 โซนC ถนนพระรามสี่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

แผนที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาจามจุรี (พระรามสี่)