ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาชลบุรี 
เลขที่ 109/1 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

แผนที่ศรีกรุง สาขาชลบุรี