ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครศรีธรรมราช
79/7-8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่ศรีกรุง สาขานครศรีธรรมราช