ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครสวรรค์ 
เลขที่ 49/40 ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

แผนที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครสวรรค์