ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 399/21 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพิษณุโลก