ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาอยุธยา 
เลขที่ 139/4 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

แผนที่ศรีกรุง สาขาอยุธยา