ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาอุบลราชธานี 
เลขที่ 145/6 ถนน อุบลตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

แผนที่ศรีกรุง สาขาอุบลราชธานี