ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 99/465 หมู่บ้านดิออบาน่า ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาเชียงใหม่